Jaaropgave

Jaaropgave

Jaaropgave 2021

Stichting voedselbank voor dieren 010  2021InkomstenUitgave 
Begin stand€ 19,82  
Kleding  inzamelen Dierenlot€ 149,00  
Donaties  € 891,74  
Eenmalige  gift dierenlot€ 7.000,00  
Website € 317,08 
Bankkosten € 189,79 
    
Auto € 602,56 
Telefoon € 324,02 
Voer ingekocht € 3.000,22 
Gebruik  goedere stichting (zakjes +kantoor goederen  €                                      1.029,74 
Dierenarts kosten € 818,03 
    
    
Totaal € 8.060,56€ 6.281,44 
min de uitgave 2021€ 6.281,44  
Nieuw boekjaar€ 1.779,12