Jaaropgave 2020

Stichting voedselbank voor dieren 010 2019InkomstenUitgave
Begin stand€ 1.080,63
Kleding inzamelen Dierenlot€ 273,00
Donaties€ 1.002,22
Eenmalige gift dierenlot€ 105,50
Website€ 230,51
Bankkosten€ 183,17
Sponsorklik
Auto€ 200,00
Telefoon
Voer ingekocht€1.327,85
Gebruik goedere stichting (zakjes +kantoor goederen€ 400,00
Totaal€ 2.461,35€2.441,53
Nieuw boekjaar€ 19,82